Dit is een oud nieuwsbericht. De inhoud kan inmiddels achterhaald zijn door recentere ontwikkelingen.

Internetconsultatie wetsvoorstel invoering extra geboorteverlof (WIEG)

Het kabinet wil het huidige kraamverlof vervangen door geboorteverlof. Dit blijkt uit het concept-wetsvoorstel Invoering extra geboorteverlof (WIEG) dat openbaar is gemaakt voor een internetconsultatie. 

In het Regeerakkoord is afgesproken om het verlof voor partners bij de geboorte van het kind uit te breiden van 2 dagen met loondoorbetaling naar 1 week verlof met behoud van loon en aanvullend 5 weken verlof zonder loon. Gedurende die 5 weken hebben partners wel recht op een uitkering van UWV ter hoogte van 70% van het loon (met een maximum). Daarnaast wordt het adoptie- en pleegzorgverlof verlengd van 4 weken tot 6 weken (met een uitkering ter hoogte van 100% van het dagloon).

Geboorteverlof maximaal één keer de wekelijkse arbeidsduur

Het geboorteverlof bedraagt maximaal één keer de wekelijkse arbeidsduur. Een werknemer die drie dagen per week werkt, heeft dus recht op drie dagen geboorteverlof.  Tijdens dit verlof betaalt de werkgever het loon door. De werknemer moet het geboorteverlof binnen vier weken na de dag van de bevalling opnemen.

Tijdens aanvullend geboorteverlof uitkering van UWV

Na het geboorteverlof kan een werknemer straks aanvullend geboorteverlof opnemen. De duur van dit verlof bedraagt maximaal vijf keer de wekelijkse arbeidsduur. Tijdens dit verlof ontvangt de werknemer een uitkering van UWV van 70% van het dagloon, met als maximum 70% van het maximumdagloon. De werknemer moet het aanvullend geboorteverlof binnen zes maanden na de dag van de bevalling opnemen. Hij kan alleen gebruikmaken van dit aanvullende verlof als hij eerst het door de werkgever betaalde geboorteverlof heeft opgemaakt.

Per saldo hebben partners na de geboorte van het kind de volgende verlofrechten:

  • calamiteitenverlof met loondoorbetaling op de dag(en) van de bevalling;
  • eenmaal de wekelijkse arbeidsduur geboorteverlof met loondoorbetaling op te nemen binnen 4 weken na de geboorte;
  • vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur aanvullend geboorteverlof met uitkering per week ter hoogte van 70% van het (maximum) dagloon op te nemen binnen 6 maanden na de geboorte;
  • 26 maal de wekelijkse arbeidsduur ouderschapsverlof tot de 8e verjaardag van het kind. Wettelijk is dit onbetaald, maar een aantal cao’s voorziet in gedeeltelijke loondoorbetaling

Tot 19 maart reageren via internetconsultatie

Het conceptwetsvoorstel is openbaar gemaakt vanwege een internetconsultatie . Tot 19 maart kunt u reageren op de plannen. Vervolgens moeten de Eerste en Tweede Kamer nog over het wetsvoorstel stemmen.