Dit is een oud nieuwsbericht. De inhoud kan inmiddels achterhaald zijn door recentere ontwikkelingen.

CS Opleidingen kiest voor duidelijke loskoppeling onderwijs, toetsing, ontwikkeling en toezicht

CS Opleidingen maakt een zeer sterke groei door. In het belang van de studenten is in samenspraak met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Cylin BV besloten tot heldere loskoppeling van onderwijs, toetsing en ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma’s. De HAN blijft haar rol als onafhankelijk toezichthouder vervullen.

CS Opleidingen is dé opleider van Nederland als het om beroepsonderwijs in het kader van Sociale Zekerheid gaat. Vanwege de grote baanzekerheid is de belangstelling voor het volgen van beroepsonderwijs bij ‘CS’ om bijvoorbeeld Register Casemanager, Register Arbeidsdeskundige of Regisseur Werkvermogen te worden, de afgelopen jaren explosief toegenomen. Tot vorig jaar waren met name de landelijk bekende registeropleidingen zoals Regie op Verzuim en de Post Bachelor opleiding tot Register Casemanager de grote publiektrekkers. Maar dit jaar worden ook opleidingen zoals Regie op Werkvermogen, de nieuwe specialisaties en natuurlijk de bijscholingen zeer druk bezocht. Alleen al in de maanden september en oktober van dit jaar schreven zich meer dan 500 studenten in.

Deze krachtige groei vereist een sterke en structurele doorontwikkeling van de diverse scholingsprogramma’s om het vakgebied van de diverse beroepsgroepen, zoals bijvoorbeeld de Register Casemanager, adequaat en nog meer solide te positioneren. Daarom is in samenspraak met de HAN, al meer dan 15 jaar de onafhankelijke toezichthouder op de curricula, toets- en eindtermen  en examinering, besloten om een aantal wijzigingen door te voeren.

Ontvlechting onderwijs, ontwikkeling en toetsing

De belangrijkste wijziging is dat onderwijs, ontwikkeling en toetsing worden ontvlochten. De opleidingen worden in de toekomst onder meer verzorgd door CS Opleidingen. Daarnaast zijn er op dit moment gesprekken gaande met mogelijke nieuwe opleidingsinstituten en kennisacademies.

Per 1 augustus 2017 zijn de ontwikkeling, accreditatie en borging van de beroepsonderwijsprogramma’s bij Cylin Beroepsonderwijs ondergebracht. De activiteiten in het kader van examinering, assessments en toetsing zijn bij Cylin Exameninstituut ondergebracht.

Samenwerking met de HAN verstevigd

Het hernieuwde contract voor de samenwerking met de HAN als onafhankelijk toezichthouder is per 23 november 2017 geëffectueerd. Voor de studenten betekent dit dat zij ook in de toekomst kunnen rekenen op onafhankelijk en ook inhoudelijk kundig toezicht. Zo wordt ook maximaal invulling gegeven aan de (Europese) spelregels dat een student geen voor- of nadelen mag ondervinden van de mogelijke band die er tussen docent en student is ontstaan. De lesgevend docent is niet of slechts minimaal betrokken bij de eindtoetsing en/of beoordeling van de examenkandidaat.

Officiële diploma’s op hbo-niveau

Ook in de nieuwe samenwerking zal de HAN haar naam aan de opleidingen op hbo-niveau en de specialisaties verbinden. In plaats van een HAN-certificaat zullen studenten voortaan een officieel diploma op hbo-niveau ontvangen. Onder voorwaarden wordt het voor oud-studenten mogelijk hun certificaat om te wisselen voor een diploma. Hierover volgt op korte termijn meer informatie.