Dit is een oud nieuwsbericht. De inhoud kan inmiddels achterhaald zijn door recentere ontwikkelingen.

CS OPLEIDINGEN EN HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN CONTINUEREN SUCCESVOLLE SAMENWERKING

CS Opleidingen werkt al 15 jaar samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) als toezichthouder op de kwaliteit van de opleidingen en examinering. Doel van de samenwerking was om in het belang van de studenten te komen tot een heldere loskoppeling van onderwijs, toetsing en ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma’s. Deze samenwerking is zo succesvol gebleken, dat deze nu voor onbepaalde tijd wordt gecontinueerd.


CS Opleidingen is dé opleider van Nederland als het om beroepsonderwijs in het kader van Sociale Zekerheid gaat. Vanwege de grote baanzekerheid is de belangstelling voor het volgen van beroepsonderwijs bij ‘CS’ om bijvoorbeeld Register Casemanager, Casemanager Taakdelegatie, Register Arbeidsdeskundige of Re-integratiecoach te worden, explosief toegenomen.

Marjol Nikkels, specialist Sociale Zekerheid bij CS Opleidingen: “ik ben zeer verheugd met de verlenging van de samenwerking met de HAN als onafhankelijk toezichthouder. Dit betekent dat onze studenten ook in de toekomst kunnen rekenen op onafhankelijk en ook inhoudelijk kundig toezicht. We zien al jaren een enorme toename van vraag naar onze opleidingen, waarmee we een mooie bijdrage leveren aan de kwaliteit van arbodienstverlening in de markt”.

Studenten ontvangen een officieel diploma op hbo-niveau

Met de continuering van de samenwerking zal de HAN haar naam aan de opleidingen op hbo-niveau en de specialisaties blijven verbinden, waardoor de studenten een officieel diploma op hbo-niveau ontvangen.

Mevrouw G.E.M. Albers MMI, directeur Academie Organisatie en Ontwikkeling van de HAN: “De afgelopen  jaren is de samenwerking met CS Opleidingen succesvol gebleken. CS Opleidingen is dé specialist op het gebied van sociale zekerheid en leidt 90% van de markt op. Dat doen ze op een zeer kundige en goed georganiseerde wijze. Dat maakt dat wij graag onze naam aan hen verbinden en dat zetten we dan ook voort!”.

CS Opleidingen is continu in ontwikkeling. De recente overname door SuperGarant Groep biedt de kans om nog breder opleidingen weg te zetten en de weg van verdere professionalisering vorm te geven. Dit alles met als doel om voldoende mensen met kennis en expertise op het gebied van sociale zekerheid op te leiden, zodat alle werkgevers en werknemers in Nederland voor wie het noodzakelijk is de juiste begeleiding kunnen krijgen.