CS Opleidingen bij RTLZ Businesstips

De komende drie weken is CS Opleidingen te zien bij RTLZ Businesstips. De eerste week vertelt Marjol Nikkels over het belang van professioneel casemanagement. De tweede week komt Ruud de Leede aan het woord over inzetbaarheid en de derde week vertelt Hanneke Schinkel over het Kompasgesprek.
Het uitzendschema is als volgt:

Marjol over het belang van professioneel casemanagement
Ma 23 april: tussen 10.30 uur en 11.00 uur
Do 26 april: tussen 13.05 uur en 13.35 uur
Vr 27 april: tussen 7.30 uur en 8.00 uur
Zo 29 april: tussen 16.30 uur en 17.00 uur

Ruud over inzetbaarheid
Ma 30 april: tussen 10.30 uur en 11.00 uur
Do 03 mei: tussen 13.05 uur en 13.35 uur
Vr 04 mei: tussen 7.30 uur en 8.00 uur
Zo 06 mei: tussen 16.30 uur en 17.00 uur

Hanneke over Kompasgesprek
Ma 07 mei: tussen 10.30 uur en 11.00 uur
Do 10 mei: tussen 13.05 uur en 13.35 uur
Vr 11 mei: tussen 7.30 uur en 8.00 uur
Zo 13 mei: tussen 16.30 uur en 17.00 uur

In reactie op de uitzending van Radar van 26 februari jl. over arbo- en bedrijfsartsen

Als het grootste officiële opleidingsinstituut voor register casemanagers in Nederland wil CS Opleidingen graag reageren op de uitzending van Radar en de beweringen die in dit programma zijn gedaan ten aanzien van casemanagers.

CS Opleidingen betreurt de uiterst eenzijdige en negatieve beeldvorming rondom casemanagers en herkent zich niet in het geschetste beeld. Onder onafhankelijk toezicht van de Hogeschool Arnhem Nijmegen leiden wij onze studenten al sinds 2003 op tot integere en accurate professionals die kennis hebben van het wettelijk kader. De rode draad binnen de opleidingen is dat er altijd binnen de wettelijke kaders gezocht wordt naar de beste oplossing voor werknemer én werkgever. De door ons opgeleide register casemanagers zijn geen ‘cowboys’ die alle privacyregels aan hun laars lappen en zieke werknemers onder druk zetten zoals Radar wil doen geloven.

Lees meer…

AP: zonder tussenkomst bedrijfsarts geen mogelijke taken uitvragen

Een student van CS (registeropleiding Taakdelegatie) raakte tussen twee vuren omdat haar werkgever, een grote Zorginstelling met 5.000+ FTE, recent heeft gekozen voor het Eigen Regie Model. Daarbij heeft een gerenommeerd opleidingsinstituut het uitvragen naar de mogelijkheden als een afzonderlijk opleidingsprogramma voor de leidinggevenden opgenomen. CS zegt dat het vragen naar mogelijkheden niet mag, het andere opleidingsinstituut zegt van wel.  De student heeft daarop een brief geschreven aan de Autoriteit Persoonsgegevens om duidelijkheid te vragen.

Lees meer…

Loonkostenvoordeel (LKV) en lage inkomensvoordeel (LIV) vanaf 2018

In de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) is geregeld dat het huidige stelsel van premiekortingen (mobiliteitsbonus) in de loonaangifte op 1 januari 2018 eindigt. Dan wordt het nieuwe systeem van loonkostenvoordelen (LKV) van kracht. Dit loonkostenvoordeel houdt in dat de organisatie na afloop van het kalenderjaar een tegemoetkoming krijgt. Deze bedraagt per werknemer drie jaar lang maximaal € 6.000 per jaar.

Naast het LKV is in de Wet tegemoetkoming loondomein (WTL) het zogenoemde lage-inkomensvoordeel (LIV) geregeld. Dit is een loonkostenvoordeel wanneer een werkgever werknemers in dienst heeft met een relatief laag loon (tot 125% van het minimumloon). De werkgever houdt daarmee zijn loonkosten lager zonder dat de werknemer loon inlevert.

Onlangs heeft de Belastingdienst een nieuwsbrief uitgebracht met meer informatie over het LKV. Ook wordt hierin een jeugd-LIV geïntroduceerd.

Lees meer…

Positionering casemanagement: kwaliteitsborging en scheiding rollen belangrijker dan ooit

Begin 2016 presenteerde de Autoriteit Persoonsgegevens haar vereenvoudigde beleidsregels op basis van het document ‘Beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers’ om de bestaande spelregels voor een breder publiek meer toegankelijk te maken. Naast het realiseren van meer inzicht in de spelregels is de sanctiemogelijkheid van de AP toegenomen tot ruim € 800.000,-.

Sinds die tijd zijn er tal van reacties en stromingen de revue gepasseerd die zich vooral bezighouden met het ontkennen of ombuigen van de beleidsregels. Aangezien CS Opleidingen en VeReFi BV steeds vaker vragen van werkgevers en casemanagers krijgen wat er nu wel en niet is toegestaan, informeren wij u graag met deze ‘position paper’. Daarbij is het van belang verschil te maken in de verschillende soorten en combinaties van casemanagement en de spelregels die daarbij van belang zijn.

Gratis download: Privacy-wijzer ‘De zieke werknemer’

CS Opleidingen en VeReFi hebben een handige privacy-wijzer ontwikkeld op basis van de beleidsregels ‘de zieke werknemer’ van de Autoriteit Persoonsgegevens. In een oogopslag ziet u welke gegevens werkgevers, casemanagers, bedrijfsartsen en re-integratiebedrijven over de gezondheid van (zieke) werknemers mogen verwerken. Deze normen zijn het uitgangspunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bij het toepassen van handhavende maatregelen, dus belangrijk om te weten.

Vraag hier uw gratis download aan

De positionering van claimbeoordeling door casemanagers

Op 31 oktober werd in een uitzending van Radar bericht over verzuimbegeleiders die aan claimbeoordeling Ziektewet doen. En dit is niet de eerste keer dat de handelswijze van casemanagers door politiek, vakbonden of media aan de kaak wordt gesteld. Onder andere de Zembla-uitzendingen staan ons nog vers in het geheugen. Of de beschuldigingen terecht zijn, laten we in het midden. Belangrijker is dat de beeldvorming omtrent casemanagers vertroebelt.

Elke professionele register casemanager moet zich ervan bewust zijn dat hij of zij nu bijna al bij voorbaat tegen een beschuldigende vinger aan kijkt. Dienstverleners en (hun) register casemanagers doen er daarom goed aan om vooraf na te denken over beleid ten aanzien van de claimbeoordeling van het verzuim. Juist omdat de informatieverstrekking via de media bijna altijd eenzijdig is.

Beweringen vaak eenzijdig en niet onderbouwd

Zo kunnen we in programma’s maar al te vaak zien en horen dat de bedrijfsarts of de verzekeringsarts iemand wel arbeidsongeschikt vond en de casemanager niet, zonder dat deze beweringen verder op welke wijze dan ook worden onderbouwd. Ook in de markt voor de private Ziektewetuitvoering ligt de weg altijd open voor een werknemer om beroep en bezwaar in te zetten bij het UWV. Het UWV zal alleen een beschikking afgeven met einde Ziektewetuitkering indien de bedrijfsarts dat heeft aangegeven. Is deze onderbouwing door de bedrijfsarts onvoldoende en de werknemer tekent bezwaar aan en krijgt gelijk, dat zal het UWV in een bezwaarprocedure met terugwerkende kracht de hersteldmelding ongedaan maken.

Vertegenwoordigers van vakbonden benoemen honderden meldingen en enorme lijsten met nog meer gedupeerden zonder deze te laten zien. In combinatie met in het oog springend slachtofferleed voor de mooie kijkcijfers, is het lastig om je dan te moeten verdedigen.

Beleid met strakke werkafspraken

De beste verdediging is natuurlijk om ervoor te zorgen dat een register casemanager niet in de verleiding kan worden gebracht om op eigen houtje aan claimbeoordeling te doen. Dit kan onder meer door een goede voorbereiding met een adequaat beleid waaraan strakke werkafspraken kunnen worden opgehangen. Zonder het hier over een bedrijfsmodel te hebben, kan een kader voor de aanpak worden neergezet voor de beleidsafspraken:

  1. De bedrijfsarts of de verzekeringsarts is altijd aantoonbaar op dossierniveau leading.
  2. De medische claimbeoordeling wordt ook geborgd met kennis vanuit het wettelijk kader (denk hierbij bijvoorbeeld aan de richtlijnmeldingen).
  3. De verbinding van deze twee domeinen (medische en wettelijke kaders) wordt geborgd door een samenwerking op basis van een te controleren en aan te tonen taakdelegatie door een hiervoor opgeleide en gediplomeerde register casemanager.(Deze professional heeft vanuit de vooropleiding namelijk wel de vereiste kennis van de diverse wettelijke kaders en is door middel van een aantekening in het Register controleerbaar geslaagd voor een aanvullende opleiding voor Taakdelegatie).
  4. Deze samenwerking staat aantoonbaar los van de verzuimbegeleiding door de werkgever die op geen enkele wijze kennis mag hebben of krijgen van het medisch dossier. Ook mag geenszins de schijn worden gewekt dat werkgever deze kennis toch heeft of krijgt.

Hoe deze spelregels het best in een organisatie kunnen worden opgenomen, is een ander verhaal en iedere keer weer verschillend. Wanneer wetgeving en de marktomgeving veranderen, wordt elke professional en organisatie die actief is in de verzuimbranche genoodzaakt na te denken over de positionering van casemanagement. Geen eenvoudige taak. De beleidsregels ‘De zieke werknemer’ van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hebben het wettelijk kader aangescherpt. Ondanks alle bezwaren van de OVAL is helder dat de AP voet bij stuk houdt.

Wettelijk kader borgen

Er zijn meerdere keuzes mogelijk, maar het wettelijk kader moet door alles heen geborgd zijn. Alleen de bedrijfsarts of verzekeringsarts is bevoegd tot het doen van de claimbeoordeling. We moeten oppassen dat het beeld ontstaat dat casemanagers zelf interpreteren en oordelen over ziektebeelden en wat iemand wel of niet kan.
We zullen ons als CS Opleidingen / VeReFi blijven inzetten voor een zuivere afbakening van dit mooie vakgebied binnen de wettelijke kaders met de focus op schadelastbeperking voor de werkgever.