Volop nieuwe bijscholingen in mei, juni en juli!

In mei, juni en juli organiseren we diverse nieuwe bijscholingsavonden. Bijvoorbeeld over:

  • De VeReFi Rekentools als Kostenindicatie Sociale Zekerheid en de ControlMeter
  • Casemanagement bij conflicten
  • Psychisch verzuim
  • VeReFi Verzuimbalans, Timeline en VerzuimInzicht
  • Voldoet uw beleid aan de AP-normen?
  • Trainen van hersenfitheid

Bent u lid van het Register Specialistisch Casemanagement dan zijn de eerste twee bijscholingsavonden gratis, daarna kunt u deelnemen voor € 35 per keer. Voor studenten van CS Opleidingen bedraagt de prijs € 95. Voor leden van de  beroepsverenigingen RNVC, NVvA, NVIA, NVBA en Actuarieel Genootschap geldt een prijs van € 125. Voor overige belangstellenden geldt een prijs van € 150. Kijk voor meer informatie onder het menu Opleidingen, bij bijscholingen.