Volop nieuwe bijscholingen in mei, juni en juli!

In mei, juni en juli organiseren we diverse nieuwe bijscholingsavonden. Bijvoorbeeld over:

  • De VeReFi Rekentools als Kostenindicatie Sociale Zekerheid en de ControlMeter
  • Casemanagement bij conflicten
  • Psychisch verzuim
  • VeReFi Verzuimbalans, Timeline en VerzuimInzicht
  • Voldoet uw beleid aan de AP-normen?
  • Trainen van hersenfitheid

Bent u lid van het Register Specialistisch Casemanagement dan zijn de eerste twee bijscholingsavonden gratis, daarna kunt u deelnemen voor € 35 per keer. Voor studenten van CS Opleidingen bedraagt de prijs € 95. Voor leden van de  beroepsverenigingen RNVC, NVvA, NVIA, NVBA en Actuarieel Genootschap geldt een prijs van € 125. Voor overige belangstellenden geldt een prijs van € 150. Kijk voor meer informatie onder het menu Opleidingen, bij bijscholingen.

 

VeReFi KennisKring neemt initiatief voor nieuw broodfonds

Kom naar de informatieavond op 20 maart 2017!

In ons specialisme zijn veel zelfstandigen aan het werk, die zelf voor de eigen arbeidsongeschiktheid niets geregeld hebben. Een complete AOV is immers relatief kostbaar en kent veel voorwaarden en uitsluitingen. Daarom neemt de VeReFi KennisKring het initiatief tot het oprichten van een broodfonds voor professionals sociale zekerheid. Een broodfonds is een gezamenlijk fonds waarbij gelijkgestemden sparen voor het geval een lid van het fonds ziek wordt en hulp nodig heeft.

Lees meer…