Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 juli 2018

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. Dit betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als er achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Dat geldt niet voor kwaadwillenden.

Lees meer…

RSC-leden mogen gratis naar de Zomermarkt

Goed nieuws voor alle RSC-leden: jullie mogen gratis de VeReFi Zomermarkt op 28 en 29 juni bijwonen! Dat geldt ook voor aspirant-leden.

De Zomermarkt staat dit keer in het teken van Psyche en Verzuim. Verzuim heeft in verreweg de meeste gevallen niet een lichamelijke maar een psychische oorzaak. Denk aan overspannenheid, burn-out, depressie, een stoornis, verslaving, pestgedag of conflict op de werkvloer. En als verzuim wel een lichamelijke oorzaak heeft, komen daar toch ook psychische factoren bij kijken.

Hoe ga je als leidinggevende, hr-professional, casemanager of arbeidsdeskundige om met een werknemer met psychische problematiek? Of met werknemers die minder presteren dan dat er van ze verwacht wordt? Of met iemand die na een chemokuur weer aan de slag wil? Of met iemand die bij een andere werkgever zal moeten re-integreren?

Op de VeReFi Zomermarkt geven verschillende deskundigen uit de praktijk handvatten en tips. Voor alle informatie en inschrijven: klik hier

 

Kwaliteit casemanagement voor de toekomst geborgd

Het beëindigen van de samenwerking van CS Opleidingen als kennispartner van de RNVC heeft veel losgemaakt. Wij zijn dankbaar voor alle loyale reacties die we per mail, telefoon, sms etc. hebben mogen ontvangen. Natuurlijk waren er ook mensen teleurgesteld. Daarvoor hebben we alle begrip; we hadden het zelf immers ook graag anders gezien. Onze reactie is echter een logisch en van te voren aangekondigd gevolg van de keuzes en opstelling van het RNVC-bestuur.

Daarnaast blijven wij van mening dat de titels Crov en Rccm aan kracht inboeten als andere opleidingen dezelfde titels mogen hanteren. Dat zou alleen logisch zijn als het curriculum van de opleidingen overeenkomt en voor alle studenten dezelfde toetredings- en exameneisen gelden. Het feit dat een opleiding van CPION het predicaat Post-HBO krijgt, zegt iets over het algemene niveau en niet over de specifieke inhoud en zwaarte van de opleiding. Dit leidt er toe dat de Crov- en Rccm-titels nu gekoppeld worden aan een volkomen ander curriculum. Dat geeft onduidelijkheid in de markt, daar zijn de huidige RNVC-leden niet bij gebaat.

Op het VeReFi Congres van 11 april is door verschillende marktpartijen het belang van herkenbaarheid en controleerbaarheid van de diversiteit binnen het vakgebied casemanagement onderstreept. O.a. door Jurriaan Penders, voorzitter van de NVAB, is benoemd dat het helder moet zijn met welk soort casemanager iemand te maken heeft: is het bijvoorbeeld iemand die acteert vanuit de arbodienst, vanuit de werkgever, in verlengde arm van de bedrijfsarts of vanuit een onafhankelijke rol? Juist om deze specifieke inhoudelijke kwaliteit te waarborgen is het RSC opgericht met meerdere specialisaties.

CS Opleidingen zal voortdurend in een constructieve samenwerking met de onafhankelijke partner, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, werken aan doorontwikkeling van de leerlijnen. Waarbij we blijven kijken naar wat er nu in de markt speelt en nodig is. Hierbij staan we open voor een samenwerking met andere partijen.

VeReFi Zomermarkt in teken van Psyche en Verzuim

Verzuim heeft in verreweg de meeste gevallen niet een lichamelijke maar een psychische oorzaak. Denk aan overspannenheid, burn-out, depressie, een stoornis, verslaving, pestgedag of conflict op de werkvloer. En als verzuim wel een lichamelijke oorzaak heeft, komen daar toch ook psychische factoren bij kijken.
Hoe ga je als leidinggevende, hr-professional, casemanager of arbeidsdeskundige om met een werknemer met psychische problematiek? Of met werknemers die minder presteren dan dat er van ze verwacht wordt? Of met iemand met die na een chemokuur weer aan de slag wil? Of met iemand die bij een andere werkgever zal moeten re-integreren? Op de VeReFi Zomermarkt op 28 en 29 juni geven verschillende deskundigen uit de praktijk handvatten en tips.

Lees meer…