Geslaagd voor drie audits!

We zijn blij te kunnen melden dat we in korte tijd drie succesvolle audits hebben doorlopen:

  • Hobéon SKO voor accreditatie van de opleiding Post Bachelor Register Arbeidsdeskundige
  • Centraal Register Kortdurend Beroepsonderwijs (CRKBO): we zijn opnieuw erkend en kunnen daardoor onze opleidingen ook btw-vrij aanbieden
  • ISO 9001 certificering

Daarnaast zijn we bezig met de NVAO-accreditatie. De NVAO-accreditatie is het hoogst haalbare kwaliteitskeurmerk voor hoger onderwijs en dé garantie dat de opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen, perfect aansluit op de arbeidsmarkt en internationaal erkend is. De NVAO is een onafhankelijke overheidsorganisatie die de kwaliteit van het hoger onderwijs bewaakt.

 

Ruud de Leede vertelt over inzetbaarheid bij RTLZ

Dag 2 van de VeReFi Zomermarkt heeft als thema ‘Inzetbaarheid’. Iemand die daar alles van weet is onze docent Ruud de Leede. Hij vertelde hierover in een interview voor RTLZ.

Bij inzetbaarheid draait het om gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van medewerkers. We worden met zijn allen ouder en moeten langer doorwerken. De vraag is: hoe houden we werknemers behouden voor de arbeidsmarkt en zorgen we ervoor dat ze gezond de pensioenleeftijd halen? Dit is een uitdaging en daarvoor is beleid nodig en goede professionals om coaching te geven en te activeren.

Lees meer…

CS Opleidingen houdt vast aan opleidingslijn met de HAN als toezichthouder

Al ruim 15 jaar borgt de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) als toezichthouder de opleidingen voor het register casemanagement conform de eindtermen die binnen de Cylin/Mercer organisatie zijn opgesteld. Onder hun toezicht zijn in deze tijd meer dan 3.500 studenten middels een onafhankelijk tentamen, assessment of examen afgestudeerd. We zijn er trots op dat het vakgebied van register casemanagement zijn waarde heeft bewezen in de schadelastbeperking voor organisaties op de geldstromen sociale zekerheid, binnen de wettelijke kaders. En dat het gezamenlijke diploma van CS Opleidingen en de HAN herkenbaar is op de arbeidsmarkt.

Door de RNVC is aan CS gevraagd of we mee willen doen aan de accreditatie door Hobeon SKO. We hebben aangegeven dat we reeds geaccrediteerd zijn en de HAN als toezichthouder blijven erkennen.

Op principieel niveau hebben we een ander inzicht op de ontwikkelingen in de markt, wat de laatste jaren de samenwerking met de RNVC onder druk heeft gezet. Na 5 moeizame jaren hebben we besloten om niet langer de verschillen van inzicht leidend te laten zijn. We wensen iedereen veel succes en kiezen ervoor om zelf vast te houden aan onze lijn met de HAN als onafhankelijk toezichthouder.

Alles bij elkaar overziende hebben we de RNVC geantwoord dat we op dit moment niet verder in gesprek gaan met Hobeon SKO, omdat we reeds geaccrediteerd zijn en ons vasthouden aan de lijn met de HAN als toezichthouder.

In de ontwikkeling van gespecialiseerde programma’s en bijscholingen volgen we de ingezette lijn van regie op inzetbaarheid binnen de wettelijke kaders en grip op geldstromen sociale zekerheid.  Een ieder is welkom bij ons aanbod, ongeacht welke keuze ze maken voor beroepsvereniging of beroepsstichting.

We wensen ieder veel succes toe.

De prijs van de hetze 2: een update voor het register casemanagement

Eerst even eerlijk zijn. Kijk eens kritisch in de spiegel. Zit jij als register casemanager op harde normen te wachten? Waarom is de animo om iets extra’s voor het vak te doen, maakt niet uit of je bij de RNVC of het RSC zit, zo gering? Is 2x per jaar even wat PE-punten ophalen door een paar sessies te consumeren het maximale wat jij extra voor je eigen vakontwikkeling wilt doen? Even samen met de rest van het intervisieclubje een testje maken en hup, geen toestanden want ik heb m’n titel weer 3 jaar in de pocket? Als dat het is, stop dan vooral met lezen want dan is de rest van mijn betoog extra irritant en vermoeiend. Blijf gewoon zitten waar je zit, maar ga straks niet lopen piepen wanneer je marktwaarde door een hard devaluerende titel stevig in waarde is gezakt.

Je bent er nog? Ruim een half jaar na mijn eerste persoonlijke brief voor de HAN-afgestudeerde register casemanagers merk ik dat het tijd wordt voor aanvullende informatie. En dus bericht ik jullie over de voortgang met betrekking tot het prachtige beroep van register casemanager.

Lees meer…

Boekje Privacy en verzuim in herdruk

Dat ging snel: in 1 maand zijn we door de hele voorraad van 4000 boekjes Privacy en verzuim heen! De tweede druk is in voorbereiding, dus binnenkort is het boekje weer beschikbaar via de webshop. En natuurlijk kunt u hem ook altijd meenemen als u op onze leslocatie in Randwijk bent. In het boekje behandelen we de beleidsregels De zieke werknemer van de Autoriteit Persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de vraag of het werken in taakdelegatie het antwoord is op de privacywetgeving.

 

Overlijdensbericht vakcollega

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze docent en vakcollega

Johannes van der Wal

Als verzuim- en WIA expert was hij enorm bevlogen, gepassioneerd en vakbekwaam.
Wij wensen zijn partner, twee dochters en alle naasten enorm veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Directie en medewerkers
CS Opleidingen BV