Nieuwe blog Marjol Nikkels: Denken of doen

Veel organisaties denken dat ze hun zaken op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid voor elkaar hebben. In werkelijkheid hebben ze vaak te weinig kennis in huis of is die onvoldoende geborgd. Hierdoor komt er van effectieve regie op de kostenrisico’s meestal niet veel terecht. Aandacht voor dit ‘corporate risk management’ is dan ook bittere noodzaak.

Corporate risk management staat voor effectieve regie op organisatieniveau ten aanzien van risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Deze risico’s zijn omvangrijk en de financiële verantwoordelijkheid van werkgevers blijft maar toenemen. Veel bedrijven denken dat ze de zaken goed op orde te hebben, maar wie kan dat met zekerheid zeggen bij zulke grote verschuivingen? Denk aan de Bezava (modernisering van de Ziektewet) waaronder ook de toevoeging van het flexrisico aan de WGA, de invoering van de WWZ-verplichting om na twee jaar ziekte een transitievergoeding te betalen en de ‘beleidsregels de zieke werknemer’ van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Geregeld het bedrijfsbeleid onder de loep nemen is absoluut een must voor elke organisatie en zeker nodig als gevolg van de AP-discussie. mArjol Nikkels gaat hier verder op in in haar blog ‘Denken of doen: is uw bedrijfsbeleid sociale zekerheid op orde?’

Blog Marjol over LKV en LIV

De overheid stimuleert werkgevers arbeidsgehandicapten en oudere uitkeringsgerechtigden aan te nemen: hiervoor is per 1 januari 2013 de mobiliteitsbonus ingevoerd. Het kwam toen in de plaats van de premiekorting arbeidsgehandicapten en de premiekorting voor oudere uitkeringsgerechtigden. Het systeem veranderde niet, wel werden de bedragen verhoogd.
Inmiddels staat al weer een nieuwe regeling op stapel: het loonkostenvoordeel (LKV). Deze regeling kent een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de mobiliteitsbonus. Daarnaast gaat per 1 januari 2017 nog een andere regeling in: het lage-inkomensvoordeel (LIV). Marjol legt in haar blog uit wat deze regelingen inhouden.

Nieuwe blog van Herwin Schrijver

Preventie en alles wat daarbij hoort is hot, maar in Den Haag is preventie ook vanwege andere belangen een groot goed en ieder ‘succesverhaal’ wordt breed uitgemeten. In dit geval de aanpak van de werkstress bij ABN AMRO en een prachtig onderzoek van een universiteit waarmee 35% minder verzuim wordt aangetoond. Herwin reageert in zijn blog.

Nieuwe blog: Verzuim en politiek

Zijn de blogs en columns van Herwin politiek getint? Hij vindt zelf van niet. Zijn insteek is: meer aandacht voor de oorzaken en minder voor alleen de gevolgen, zoals de media vooral doen. En hoe ongewenst die aandacht ook is, het is een neutrale boodschap. Lees hier de complete blog.