Masterplan Politie (3): “Plan van aanpak ziekteverzuim”

In december vorig jaar en januari van dit jaar schreef ik wat stukjes over het verzuim bij de Politie en in die laatste versie heb ik wat suggesties gedaan hoe het verzuim kan worden aangepakt. Inmiddels heeft de minister van Justitie, Fred Grapperhaus, op 26 april een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij met een pakket oplossingen komt naar aanleiding van de motie van Van Oosten, op 30 november 2017. Voor de zelflezers:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?did=2018D26966&id=2018Z08000

Lees meer…

Ontdekken + omdenken = ontdenken?

Het is volop lente, de zonnepanelen loeien kilowatts op het dak van de school en op 19 mei liggen ze er alle 104 precies een jaar op. Ik ben benieuwd of we de 2,5 megawatt halen. Ook wel leuk: sinds we vorig jaar met onze poging om groen les te kunnen geven zijn gestart, is ons energieverbruik opeens met meer dan 40% gestegen. Vroeger was het verbruik 2.400 kilowatt per jaar, nu is het opeens 3.600 kilowatt? Navraag levert bij zowel leverancier als netwerkbeheerder een prachtig antwoord op: dat komt door het verbruik voor de (slimme) meter. Op die manier is bijna niet te controleren hoeveel energie we nu eigenlijk zelf verbruiken of juist door de ‘slimme meter’ weg lekt bij het schooltje. Humor. En er komt nog een iets vermakelijks onze kant op, want van 19 mei is het maar een klein stukje naar 25 mei. En 25 mei is de grote dag; de dag van de AVG. Waar staan we nu eigenlijk als het gaat om de AVG en verzuim en arbeidsongeschiktheid? Een kleine samenvatting van het speelveld zoals dit nu, eind april 2018, in elkaar zit.
Lees meer…

Dugnad

En daar ging het hele spul los de afgelopen week: bonden, media, politiek, alles stond in brand. En de oorzaak? Leraren in het basisonderwijs, met name de jongere leerkrachten, worden onderbetaald en dus zijn miljoenen vrijgemaakte euro’s verkeerd besteed. Geen kleinigheidje, vanaf 2008 ieder jaar zo’n 70 miljoen, met vorig jaar een extra douceurtje van 270 miljoen. Dit jaar verhoogt Den Haag de inzet tot iets van 370 miljoen (oplopend naar 430 miljoen in 2022) om de leraren in hogere schalen te plaatsen. De leraren zelf eisen overigens iets van 900 miljoen (per jaar!) om de salarissen een beetje te pimpen.

Lees meer…

Supernova

Deze maand kwam helaas Stephen Hawking te overlijden: een briljant natuurkundige, wiskundige en kosmoloog. Zijn laatste werk betreft een studie naar parallelle universums en hij heeft veel geschreven over zwarte gaten en supernova’s. De wereld gaat hem missen. Prachtig is de wijze waarop hij uitleg geeft over exploderende sterren, de supernova’s dus. Een ster die op het eind van zijn levensduur het finale afscheid met een magnifieke spectaculaire explosie viert die wij door de enorme afstanden pas jaren en soms zelfs eeuwen later waarnemen.

Lees meer…

Een ander eerlijk verhaal

Gelezen in het FD van donderdag 22 maart? Daar vertelt de voorzitter van vakbond CNV, Maurice Limmen, een eerlijk verhaal over ons vakgebied. Echt een super leuk stukje! Kleine voorwaarde: je moet wel heel veel gevoel voor humor en bijzonder weinig verstand van ons sociaal stelsel en de bijbehorende financiering hebben.

Lees meer…

Ambsthalve no-risk zou rechtsvaardigheidsgevoel werkgever kunnen herstellen

Gastblog: door Lex van den Heuvel van L-expert

Werkgevers hebben moeite met de 12 jaar risico (2 jaar loon of ZW en 10 jaar WGA-toerekening) die zij lopen voor een zieke (ex-)werknemer. Geen land ter wereld rekent een ziekte zo lang door aan een werkgever. Terwijl deze ziekte zelden de schuld van de werkgever is. En het draagvlak voor zo’n lange straf wordt alleen maar smaller, wanneer je ziet hoe weinig rechten werkgevers eigenlijk hebben op dit precaire vlak van ziekte. Zo is er de AP die niet wil dat een werkgever ook maar het geringste mag weten over de (on)mogelijkheden van zijn werknemer. Maar ook de vreemde gang van zaken rond de no-riskstatus helpt niet bepaald.

Lees meer…

Mag ik 100 euro van jou? Dan krijg je van mij een tientje. Deal?

Er is schijnbaar wat tumult over de loondoorbetaling? Ik hoorde iets van 1 jaar loondoorbetaling voor werkgevers tot 25 werknemers. Voor de volgers, hier heb ik al vaker over geschreven, dit wordt weer een briljante financieringstruc van de overheid: in plaats van 2 jaar loon doorbetalen hoef je als kleine werkgever nog maar 1 jaar het loon door te betalen. En de loondoorbetaling en re-integratieverplichtingen voor het 2e verzuimjaar gaan naar het UWV. Yes! Feest! Een kostenverlaging voor het MKB, dus dat is een groot succes! Toch? Willen jullie een eerlijk antwoord of een diplomatiek antwoord?

Lees meer…

Van Eigen Regie naar Taakdelegatie en Kamelen bij Dover

Eigenlijk staat er: van de leidinggevende als casemanager naar de casemanager in Taakdelegatie. Tal van (semi)publieke werkgevers zijn nu nog (maart 2018) volop bezig met allerlei trainingen en programma’s waarin leidinggevenden getraind worden voor gespreksvoering met zieke werknemers. Op hetzelfde moment zijn echter de directies van dezelfde werkgevers bezig om na te denken hoe ze hun organisaties na mei 2018 AP-proof kunnen krijgen. Dit voorbeeld van omdenken zie ik op dit moment gelukkig ook bij mensen die het eigenregiemodel met de leidinggevende als de casemanager verdedigd hebben. Nee, dit was geen sneer: ik ben er oprecht blij om dat steeds meer mensen zich van de noodzaak bewust zijn om de verzuimbegeleiding door een professional met een afgesloten specifieke beroepsopleiding op minimaal hbo-niveau te laten doen.

Lees meer…

Gevoelstemperatuur -16

De afgelopen dagen zijn we als lezer, luisteraar of kijker allemaal deelgenoot gemaakt van het hypen en boosten van het fenomeen ‘gevoelstemperatuur’. Van de week les gegeven in Papendrecht en amper rij ik op de snelweg naar huis of de eerste sneeuwvlokken dwarrelen gezellig babbelend naar beneden. Ik kan ze bijna horen kletsen; “zullen we feest gaan vieren in de Alpen of paniek trappen in Nederland?” Het asfalt ligt er nog maagdelijk zwart bij als boven de snelweg de eerste digitale borden opflitsen: 70

Lees meer…

Ideetje voor Kamervragen met kracht 7 op de schaal van Belastingbetalers

Ojee, het spel is op de wagen. Welk spel? Het spel met een team van tegenstanders in een speelveld van sociale werkelijkheid? Ja, zo ongeveer. De slachtoffers die opnieuw slachtoffer dreigen te worden. De rechten worden aangetast, heel links Den Haag staat op zijn achterste benen, de bonden schreeuwen moord en brand en de heer van Dijk (SP) heeft minister Koolmees om een brief gevraagd over het voorstel in het Regeerakkoord dat het arbeidsongeschiktheidscriterium in de WIA aanpast.

Lees meer…