Dit is een oud nieuwsbericht. De inhoud kan inmiddels achterhaald zijn door recentere ontwikkelingen.

Hogere verzuimwiskunde

Vorige week stond niet alleen bol van wat stevige windvlagen, maar ook van tentamens, assessments en examens. In totaal zag ik meer dan 150, soms best wel zenuwachtige, studenten in de school rondlopen. Het mooie van zo’n week is dat je ook een prachtige afspiegeling krijgt van wat er op dit moment buiten gebeurt. Hoe wordt er over verzuim gedacht, hoe wordt er omgegaan met de uitdaging die privacy heet, hoe organiseren organisaties de aanpak, wat is toegestaan en wat juist niet? Prachtige vragen en ik zie de meest prachtige antwoorden voorbij komen. Zo prachtig dat ik jullie wil meenemen in de logica van de hogere HR-verzuimwiskunde die zelfs voor mij (als totaal niet wiskundige) volstrekt begrijpelijk is; hoe prachtig is dat? Ik heb aan de hand van een voorbeeld een willekeurige top 5 voor jullie gemaakt en ik ben reuze benieuwd wat jullie visie op deze logica is.

Casus

Iedere dag vertrekt er een bus die over 4 haltes een totale afstand van 730 kilometer aflegt. Hoe langer de reiziger in de bus zit, des te duurder de reis is. Daarbij zijn de kosten als volgt verdeeld: tot de eerste halte betaalt de reiziger, daarna zijn de kosten voor de vervoersorganisatie. Bij halte 1 stappen alle ingestapte reizigers uit en beslissen de dag erna of zij toch weer instappen (dus op kosten van de vervoerder) of dat het einde reis is. Natuurlijk gaat de vervoersorganisatie met alle reizigers in gesprek om ze uit te leggen dat halte 1 de gewenste eindhalte is, hiervoor zijn de chauffeur en de reisleider verantwoordelijk. De chauffeurs worden geleverd door een externe organisatie en de reisleiders zijn bij de vervoerder in dienst. Op het eind van de rit blijkt na 1 jaar dat minder dan 10% bij halte 1 is uitgestapt en (dus) meer dan 90% pas bij halte 2, 3 of zelfs 4.

Top 5
  1. De vervoersorganisatie en de werkgever van de chauffeurs evalueren samen de resultaten. De woordvoerder van de vervoersorganisatie komt met de volgende mededelingen: er zijn een aantal verbeterpunten ten aanzien van de niet geheel gehaalde doelstelling, maar het afgelopen jaar kan over de hele linie genomen als succesvol worden beschouwd. De belangrijkste reden hiervoor is dat een grote groep die had kunnen instappen, circa de helft van alle instappers, niet is ingestapt. Daarom moet je de huidige uitkomst uiteraard dus ook halveren. Vanuit dat standpunt bezien zijn er dus geen redenen tot bezorgdheid.
  2. Het gezamenlijk overleg heeft een aantal suggesties en verbeterpunten opgeleverd. Eén daarvan is om de reizigers meer eigen verantwoordelijkheden te geven en dus meer zelfsturend te laten zijn op de besluitvorming om wel of niet uit te stappen.
  3. De reisleiders zullen zich daarom meer coachend richting de reizigers gaan opstellen, zodat die vanuit een stuk persoonlijk leiderschap beter hun eigen keuzes kunnen gaan maken.
  4. Met de chauffeurs is getracht om in samenwerking tussen de reisleider en de chauffeur overeenstemming te bereiken over een gemeenschappelijke doelstelling: zo min mogelijk reizigers die meer dan 1 halte af willen leggen. De chauffeurs hebben vanuit een nieuw ingebracht perspectief van de werkzaamheden dit verzoek tot verbetering helaas moeten weigeren.
  5. De chauffeursorganisatie heeft namelijk aangegeven dat er een scheiding moet komen tussen het vervoeren van de reizigers enerzijds en het begeleiden van de reizigers anderzijds.

Vanuit deze scheiding is het daarom niet langer mogelijk om de doelstelling van de vervoerder te combineren met de vervoersactiviteiten van de chauffeur. De vervoerder heeft deze keuze aan de belangenbehartigers van de reizigers voorgelegd en die ondersteunen het standpunt van de chauffeurs.

Ik heb er het volste vertrouwen in de gemiddelde competenties van mijn lezers en ik weet zeker dat die er, op een paar uitzonderingen na, net als ik allemaal hetzelfde volste vertrouwen in hebben dat het goed komt met onze vervoerder, toch? En de paar uitzonderingen die zich totaal confuus afvragen of ze zojuist een conceptscript van een verzuimconference hebben gelezen, laten we gewoon lekker in die waan; er zijn nou eenmaal altijd wel mensen die zoiets niet begrijpen. Net zoals je in bijna iedere organisatie ook van die hoogbegaafde werknemers hebt die de verbinding met de sociale werkelijkheid niet leggen en waarmee je daarover dan in gesprek moet.

Miscommunicatie met hoogbegaafde werknemers

Dit brengt me bij een meer dan prachtig stukje dat ik las over de miscommunicatie met hoogbegaafde werknemers die waarnemen en eigen conclusies trekken, maar (vaak) geen verbinding kunnen leggen met de sociale werkelijkheid. Dat hij de andere werkelijkheid die een ander waarneemt niet in beeld heeft. Ik zeg niet voor niets dat ik een stukje las, want ik ben meteen, acuut en per direct met lezen opgehouden omdat ik terstond de behoefte voelde opkomen om een lans te breken voor alle hoogbegaafde werknemers die op deze manier generalistisch als een soort van sociaal arbeidsgehandicapten worden neergezet.

Een hoogbegaafde medewerker neemt waar en trekt zijn eigen conclusies. Versus “Nee, het gaat niet om de waarneming, maar om wat we er als groep van vinden”. Stel je voor, er staat een wit kopje op tafel. De hoogbegaafde werknemer kijkt ernaar en stelt vast dat er een wit kopje op tafel staat. Als  hem (we noemen hem Jan) gevraagd wordt wat zijn waarneming is, dan is zijn antwoord: mijn conclusie is dat er een wit kopje op tafel staat.

De rest van het team is niet hoogbegaafd en slaakt een kreet van schrik! “Jan, hoe kun je nou zo sociaal onhandig zijn en de verbinding met de andere werkelijkheid, de sociale werkelijkheid zo gigantisch missen en niet in beeld hebben? Witte kopjes zijn zo 2017 Jan, die kunnen echt niet meer! Je moet echt wat aan je communicatie gaan doen Jan en doe er meteen een cursus omdenken bij. Omdenken Jan, daar gaat het in 2018 om!” Jan fronst z’n wenkbrauwen en vraagt: ‘Hebben jullie wel eens van dat verhaal over een buslijn met 4 haltes gehoord? Die mensen denken net zoals jullie en op de een of andere manier is dat voor mij toch hogere wiskunde.”

Die opleidingen lijken me trouwens erg leuk en ik ga ze graag doen. Ik schrijf me in wanneer jullie allemaal een opleiding ‘analytisch denken en feitelijk handelen’ gaan doen, afgesproken? Die is ook echt super 2018 en er zal een wereld voor jullie open gaan, geloof me! Oh ja en nog een kleine tip; kijk ook even wat de nieuwe boetes zijn die de AP kan uitdelen, die zijn ook zo 2018. 😊

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *