Dit is een oud nieuwsbericht. De inhoud kan inmiddels achterhaald zijn door recentere ontwikkelingen.

Hoe foutieve redenatie leidt tot zelfsturend verzuim

In de wereld van het verzuim en de verzuimbegeleiding krioelt het van de nieuwe oplossingen en nieuwe methodes. De verzuimaanpak 2016 met trendy modellen als duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en het eigen regie model doet het goed bij (grote) werkgevers. Sommige werkgevers hebben 2016 zelfs uitgeroepen tot het jaar van de duurzame inzetbaarheid. Bij een moderne bedrijfsvoering horen ook de zogenaamde zelfsturende teams die als groot voordeel hebben dat er minder leidinggevenden nodig zijn. Dat is handig, want minder leidinggevenden betekent minder loonkosten, dus een mooie besparing is zo al snel gerealiseerd. Wat dan misschien wat minder handig is, is echter dat nog niet zo heel lang geleden diezelfde leidinggevende als casemanager voor het verzuim was benoemd.

Ehhh, hoe lossen we dat nu op? Gaat het verzuim terug naar HRM/P&O? Nee, druk, druk, DRUK; die kunnen het er echt niet bij hebben dus er moet iets anders bedacht worden. Hoe zat het ook alweer met de wisselwerking leidinggevende en verzuim? De leidinggevende kent de werknemer het best en is daarmee het meest arbeidskundig waar het de mogelijkheden en het verzuim betreft.

Zelfsturende teams? Zelfsturend verzuim!

En jawel! Briljant! De oplossing is gevonden, het verzuim en de begeleiding gaan richting het zelfsturende team. De werknemer moet zich ziekmelden bij een collega en de collega’s kennen de werknemer het best en zijn daarmee het meest arbeidskundig en nemen daarom dan ook met gemak de verzuimbegeleiding over. Zonder dat deze organisaties het weten hebben ze een nieuw type verzuim uitgevonden; het eigen regie-verzuim of het zelfsturend verzuim.

Cum hoc ergo propter hoc

Hoe logisch het ook allemaal lijkt en nog los van het Abrona-rapport (waar de afgelopen week gelukkig op gereageerd is), de onderbouwing is helaas gebaseerd op een fenomeen wat Isaac Watts in 1757 al beschreef; wanneer een Bewys de gedaante van Waarheid met zich brengt en evenwel ons doet dwaalen, is ’t een Drogreden. In dit geval: Cum hoc ergo propter hoc (Latijn voor “met dit, dus vanwege dit”) is een drogreden waarbij twee gebeurtenissen die samen optreden verkeerdelijk voorgesteld worden als oorzaak en gevolg. Een verband wordt dus ten onrechte voorgesteld als een oorzakelijk verband.

Bijvoorbeeld:
Tieners gaan veel uit.
Tieners hebben puistjes.
Dus: uitgaan veroorzaakt puistjes.

Of (volgens CPB):
Des te langer verzuim duurt des te beter het is
Het langste verzuim duurt 2 jaar
Dus: het beste verzuim is 2-jarig verzuim

Of (volgens veel grote werkgevers):
Leidinggevenden en collega’s kennen hun werknemers goed
Voor het casemanagement moet je de werknemer kennen
Dus: de beste casemanager zijn de leidinggevenden of de collega’s.

Maak liever een goede analyse

Mijn advies? Niet doen tenzij je als organisatie nog heel, heel goed bij kas zit! De financiële impact van verzuim en arbeidsongeschiktheid wordt steeds groter en de materie ongeveer per maand meer complex. Beter is het dus een goede analyse te maken, ook wel zo handig met de keuzes voor het eigen risico dragen in het verschiet, en veranderen. Een nieuwe aanpak die wel helpt, met verzuim- en re-integratiespecialisten, casemanagers en maatwerk. Dat getuigt van goed en sociaal werkgeverschap en het loont! Nil volentibus mutare arduum… (niets is moeilijk voor hen die willen veranderen)…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *