Dit is een oud nieuwsbericht. De inhoud kan inmiddels achterhaald zijn door recentere ontwikkelingen.

Borging van kwaliteit van het vakgebied Casemanagement

Terugkijkend op het jaar 2018 zien we dat inmiddels vele partijen de marktkansen zien van het vakgebied casemanagement. En vooral de grote vraag op de arbeidsmarkt naar opgeleide casemanagers. Daar zijn we trots op, juist omdat we als grondleggers van dit vakgebied zien dat casemanagement een echte professie is geworden. Er is veel kennis nodig, in combinatie met vaardigheden.


De wildgroei aan opleidingen zorgt er wel voor dat de kwaliteitsborging belangrijker dan ooit is. Want via Hobéon SKO is er bij deze opleidingen wel een toetsing op de lesmaterialen, maar er is geen enkele toetsing op de examinering. Oftewel, iedereen mag nu een opleiding Casemanagement Regie op Verzuim aanbieden zonder examinering, of met een examinering die op geheel eigen wijze wordt ingevuld.

CS Opleidingen blijft vasthouden aan hoogwaardige examinering via Cylin

CS Opleidingen heeft de examens uitbesteed aan Cylin Exameninstituut, dat onder toezicht staat van de HAN. We krijgen momenteel meerdere reacties dat de tarieven van de examinering van Cylin zo hoog liggen en dat de student hier dus flink voor moet investeren. En dit terwijl de examens tegen kostprijs worden aangeboden.
Wanneer we kijken naar alle andere partijen, dan zouden we in de verleiding kunnen komen om deze kostbare toetsing niet meer te doen. Een assessment met een rollenspeler en twee beoordelaars heeft nu eenmaal een prijskaartje. En het samenstellen van een schriftelijk examen met een juiste samenhang binnen het RTTI-model (Reproductie, Toepassing op 2 niveaus en Inzicht) is zeer tijdsintensief en vraagt veel van de makers en beoordelaars.

Onder toezicht van de HAN

Wij hebben echter de keuze gemaakt om aan de kwaliteit niets te veranderen. Hoe tijdsintensief en kostbaar ook, we houden vast aan de uitgebreide toetsing om objectief te meten of een student de kennis, vaardigheden en houding heeft om zijn toekomstige beroep te kunnen uitoefenen.
Het hoogwaardige schriftelijke examen onder onafhankelijk toezicht van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, blijft dus een vereiste voor het HAN-diploma Regie op Verzuim. Sterker nog, we gaan bij Regie op Verzuim naast de kennis ook nog de vaardigheden toetsen. Niet voor niets wordt het HAN-diploma hoog gewaardeerd op de arbeidsmarkt. Ook is het HAN-diploma de kwaliteitsnorm om lid te kunnen worden van het Register Specialistisch Casemanagement (RSC).

Kwaliteitsborging van het vakgebied

Onze zorg is dat er nieuwe register casemanagers komen die bij een opleider zijn geweest die gekozen heeft voor een op het eerste oog aantrekkelijk model van beduidend lagere examenkosten, minder examenstress en minder lesdagen, terwijl studenten toch de gelijkwaardige titel krijgen bij de RNVC, oftewel Rccm of Crov. Dit komt de kwaliteit van het vakgebied niet ten goede.
Daarom heeft Cylin vorige maand nogmaals bij de beroepsvereniging RNVC aangegeven bereid te zijn de kennis en ervaring die de afgelopen 15 jaar is opgedaan te delen met alle opleiders, omwille van het belang van de kwaliteitsborging van dit mooie vakgebied. Hier is nog geen antwoord op gekomen.

De sociale zekerheid zal ook de komende jaren nog sterk veranderen en de actualisering van de lesmaterialen en examens is voor iedereen een grote uitdaging. De Cylin Onderwijsgroep staat onder toezicht van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en zorgt voor de noodzakelijke innovatie en borging van de kwaliteit van de lesmaterialen en toetsing en examinering. Alle opleiders kunnen zich verenigen en samen afspraken maken en daarvoor gaat de Cylin Onderwijsgroep partijen ook actief benaderen.

Vriendelijke groet, prachtige dagen en een gezond en leerzaam 2019 toegewenst!
Marjol Nikkels

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *