いいえ, 没有, না

Speciaal voor iedereen die zich bij werkgevers bezighoudt met verzuimbegeleiding en re-integratie en die zich afvraagt wat daar staat: de prachtige titel van deze blog is: nein, no, non, njet, nee. Maar dan in het Japans, (vereenvoudigd) Chinees en Bengaals. Een hart onder de riem en een extra handvat voor alle professionals die zich in de zorg, het onderwijs, of überhaupt n’importe ou bij de overheid bezighouden met verzuimbegeleiding. Want juist bij deze groep (publieke) werkgevers loopt de echte verzuimexpert nogal eens tegen een muur van onwil waar het de nieuwe spelregels van de AP betreft, bijvoorbeeld bij het uitvragen van de mogelijkheden bij een werknemer na een verzuimmelding.

それは不可能です
这是不可能的
এটা সম্ভব নয়

Niet zo moeilijk te raden wat daar staat: het mag niet. De werkgever, de register casemanager (behalve in taakdelegatie), de leidinggevende: allemaal mogen ze niet op eigen houtje vragen wat de werknemer bij ziekte en/of verzuim wel of niet kan: het uitvragen en terugkoppelen is voorbehouden aan de bedrijfsarts en/of de arbodienst[1].Lees meer…

Wat is er aan de hand met UWV?

Mooi artikel van Ingrid Weel in de Trouw van vrijdag 13 oktober, over de stijging van het aantal arbeidsongeschikten. Volgens het artikel werden vorig jaar onverwacht veel mensen arbeidsongeschikt verklaard. Een deel van de oorzaak lijkt bij de oudere werknemers te liggen, bericht Weel in navolging van UWV.

Het verslag vertelt over de herhaling: ook dit jaar heeft UWV geen idee waar de stijging van de WGA-instroom vandaan komt. De nieuwe cijfers geven een te verwachten groei van 40.000 naar 42.800 te zien (2015 was de instroom ca. 35.800, dus een stijging van bijna 20% in twee jaar tijd). Het onderzoek naar de stijging van 2016 (‘Wat is er aan de hand met de WIA?’) is nog niet afgerond en er moet aanvullend onderzoek komen om deze hernieuwde stijging te verklaren. UWV geeft een schot voor de boeg door de participatie van ouderen in het werkproces aan te halen, maar geeft tegelijkertijd aan dat de oorzaak voor de stijging niet alleen binnen deze groep te vinden zal zijn. Deze manier van signaleren zorgt er echter wel voor dat het op internet en twitter al rondzingt: extra instroom WGA vooral door ouderen die in de WGA komen.

Misschien had de titel van het WIA-onderzoek beter ‘Wat is er aan de hand met UWV?’ kunnen zijn. Wat als gedurende het researchtraject duidelijk wordt dat het mysterie is opgelost omdat UWV voor een groot deel zelf de veroorzaker blijkt te zijn? Ik zal het uitleggen.

Lees meer…

Zijn overspannenheid en burn-out beroepsziekten?

Jazeker, dat vindt in ieder geval het Centrum van Beroepsziekten, zo kunnen we op 18 september in verschillende media lezen: “Het aantal mensen dat kampt met overspannenheid of een burn-out door werk neemt toe. Volgens het Centrum voor Beroepsziekten bestond ruim 40 procent van alle meldingen bij bedrijfsartsen vorig jaar uit dit soort klachten. De oorzaak is niet onderzocht, maar ligt volgens Henk van der Molen van het Centrum voor Beroepsziekten wel voor de hand. “Je ziet dat in sectoren als dienstverlening, onderwijs en gezondheidszorg de druk op het personeel toeneemt.”

Lees meer…

De WBP en AP moeilijk? Hier komt Europa: catch!

Deze blog is mede geschreven in opdracht van het Register Specialistisch Casemanagement (RSC), dat haar deelnemers wenst te informeren over de AVG. CS Opleidingen en VeReFi verwachten hun studenten, oud studenten, abonnementhouders en de deelnemers RSC binnenkort meer informatie over de AVG te kunnen bieden.

De WBP en AP moeilijk? Hier komt Europa: catch!

Naar verwachting zal in mei 2018 de ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR, in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genaamd) de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangen.[1] Het doel van de wet is tweeledig:

  • Enerzijds: het standaardiseren van persoonsgegevens in alle lidstaten;
  • Anderzijds: het ervoor zorgen dat burgers beter worden beschermd tegen ongevraagde berichten, spam en reclameboodschappen.

De wet is nog niet volledig in beton gegoten en stabiel uitgehard, maar de implementatieperiode loopt af op 24 mei 2018 en de horloges kunnen worden gelijkgezet op 25 mei 2018. Daarna mag iedereen organisaties aanspreken op naleving. Omdat de AP en de WBP in verzuimland nogal dingetjes zijn, geven we alvast een samenvatting van de voorlopige stand van zaken. Zo bent u alvast op de hoogte van de ontwikkelingen die binnenkort uw kant op komen.

Om de impact meer tot de verbeelding te laten spreken, benader ik de veranderingen aan de hand van een aantal vragen die verband houden met het belangrijkste instrument met betrekking tot verzuim: het verzuimregistratiesysteem.

Lees meer…

Onhandig, maar niet onjuist

Deze blog is ook als ingezonden brief verstuurd aan de Volkskrant, in reactie op het stuk van Dion Mebius in de Volkskrant van vrijdag 1 september 2017 (Ongezonde strijd rond ziekbed van werknemer).

Toelichting vooraf

Geen enkele werkgever is er op uit om een werknemer arbeidsongeschikt te maken. Evenmin ken ik werkgevers die de politiek hebben gevraagd om de keuze te maken dat alle rekeningen voor verzuim en arbeidsongeschiktheid ongeacht de oorzaak of aandoening 12 jaar voor hun rekening komen. CS Opleidingen en haar voorgangers zijn al meer dan 15 jaar actief om organisaties te helpen een beter beeld van de kosten voor verzuim en arbeidsongeschiktheid te krijgen en deze waar mogelijk te reduceren. Inmiddels zijn er in dat kader meer dan 3.000 afgestudeerde register-casemanagers landelijk actief. Dit document kunt u beschouwen als een bijdrage voor onze studenten en alle professionals die actief zijn in het werkveld van de verzuimbegeleiding en mijn onverminderde passie voor het vak dat ik inmiddels meer dan 20 jaar geleden heb bedacht: de case- en caremanager.

Lees meer…

Position Blog: Taakdelegatie

Medisch x medisch = medisch²

Onderzoeksinstituut NIVEL doet in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek naar taakdelegatie bij bedrijfsartsen.

“In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken Werkgelegenheid (SZW) voert het NIVEL dit onderzoek uit naar taakdelegatie en taakherschikking in de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. De NVAB ondersteunt dit onderzoek.
Niet eerder is gepeild wat de ervaringen van bedrijfsartsen zelf zijn met taakdelegatie en taakherschikking. Dat gebeurt met dit onderzoek wél. Met deze vragenlijst kunt u uw ervaring en mening geven over dit belangrijke onderwerp. Hoe beter het beeld van de huidige uitvoeringspraktijk hoe beter de mogelijkheden van taakdelegatie en/of taakherschikking, nu én in de toekomst, voor bedrijfsartsen te bepalen zijn. Dit kan bijdragen aan de aanpak van het dreigende tekort en de huidige werkbelasting van bedrijfsartsen in Nederland.”

Lees meer…

Keuzes sociale zekerheid: houdt de zzp’er nog een vrije keus?

Het is haast ontroerend om te zien hoeveel zorg de politieke partijen hebben om het welzijn van de zzp’er. Het gaat niet alleen om de zzp’er, maar ook om de ondernemers of directeur-grootaandeelhouders (dga) met personeel. Het is immers een grote zorg wat er gaat gebeuren indien de ondernemer of dga arbeidsongeschikt raakt en geen inkomensvoorziening heeft. Elke week zien we wel een media-uitzending met een zzp’er die niet verzekerd was en in de bijstand is gekomen.  Deze media-uitzendingen zijn schrijnend. Succesvolle, soms ook nog hele jonge mensen die van de ene op de andere dag geen toekomst meer hebben en dan ook nog financieel in grote problemen komen.

Lees meer…

Een “Joosje”: over loondoorbetaling en suggestieve berichtgeving

Ergens bij een willekeurige onderneming in Nederland werkt een aardige en enthousiaste man die veel over zijn vakgebied weet. Mister X staat zo raar, dus laten we hem voor het gemak Joost noemen. We kennen allemaal wel een Joost. Wanneer je met Joost in gesprek bent, kun je qua innovatie nergens mee komen of Joost heeft het al bedacht en was er al mee bezig. Nieuwe vorm van Arbodienstverlening? Hij deed het al. Nieuw model ontwikkeld voor de ontrafeling van gedrag en cultuur bij een organisatie? Joost is er al mee bezig. Je hebt ter plekke een briljant en uniek idee om een bepaalde vorm van verzuim beter te kunnen begeleiden? Jammer, oud nieuws want Joost wist het al. Joost is daarom een begrip in het wereldje van mensen die met innovatie op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid bezig zijn; een “Joosje” is de uitdrukking geworden voor mensen die feiten en wensen niet zo goed uit elkaar kunnen houden.

Lees meer…

De Nederlandse mummificatie van de arbeidsongeschiktheid?

Het is zomer en razend druk met allerlei nieuwe opleidingsprogramma’s, de administratie en heel veel aanmeldingen van nieuwe studenten voor het nieuwe studiejaar dat eind augustus weer van start gaat. De laatste dagen veel stukken doorgenomen, besluiten, proefballonnetjes, meningen vanuit de politiek en belanghebbende instanties. Het is preventie en duurzaamheid wat de klok slaat. Daar heb ik al genoeg over geschreven, vooral over de eenzijdigheid van alle ideeën die volgens alle kenners bij de werkgever moeten liggen. Ik dagdroom vanuit de duurzaamheid terug in de tijd naar het oude Egypte, de Nijldelta, Farao’s, Pyramides, grafrovers en Bijbelse verhalen. De mummie van Toetanchamon (levend evenbeeld van Amon) is sinds zijn ontdekking in 1922 door Howard Carter wereldberoemd. Volgens de Egyptenaren had Anoebis, de god met de kop van een jakhals, hen het mummificeren geleerd. Een klus die de priesters vaak wel 70 dagen werk bezorgde.

Lees meer…