De AVG: antromorfiseren vermijden

Ik las het betoog van Nico van Hemmen in BG magazine “de AP schiet door in haar beschermingsdrang werknemer”. Herkenbaar en ik ben het over de hele linie redelijk met hem eens. Komisch is wel dat meteen rechts naast het stukje een ander artikeltje staat te knipperen: “AP tikt UWV op de vingers” waarin een aantal, voor de vaste lezers herkenbare aspecten worden benoemd; de belangrijkste zijn de meerfactorauthenticatie en geen of verkeerde taakdelegatie omdat de verzuimbegeleiding en het uitvragen niet onder toezicht van een verzekeringsarts gebeurt en er bij het bellen geen bedrijfsarts betrokken is. Dus ook hier, bij een overheidsinstelling, ‘schiet de AP door’ zou je kunnen zeggen en niet alleen bij werkgevers.

Lees meer…

Masterplan Politie (2): “de noodzakelijke landelijke stijging van de daling”

Halverwege vorige maand schreef ik mijn blog over de mogelijke verbeterpunten voor het masterplan waarmee de politie het hoge verzuim terug zou kunnen brengen. Het was redelijk Jip en Janneke, dus je zou denken dat het dan wel ergens wordt opgepakt. En wat gebeurde er op 4 januari? M’n app, mail etc. stond vol met meldingen dat De Telegraaf en zelfs de NOS groot nieuws hadden over het hoge verzuim bij de Politie. “Je blog wordt op veel plaatsen gelezen, goed man, gefeliciteerd, je legt de vinger op de zere plek, etc.” Allemaal bedankt, maar niets is minder waar.

Lees meer…

Ruggensteun (4 letters) voor HRM

Allereerst wens ik jou als lezer heel veel liefde, geluk en een goede gezondheid voor 2018!
Het begin van een nieuw jaar is altijd een mooi moment voor een terugblik op het oude jaar en wat valt dan op: de indrukwekkende snelheid waarmee het landschap van verzuim en arbeidsongeschiktheid verandert. Nieuwe wetgeving die bestaande systemen en modellen niet alleen binnen een paar maanden achterhaald maakt, maar zelfs strafbaar. Beleid wat over de jaren zorgvuldig is opgesteld en geïmplementeerd, kan met een pennenstreek de prullenbank in. Dit zijn dan alleen nog maar de duidelijk waarneembare veranderingen. De essentie en de gevolgen van de veranderingen zit echter in de subtiele en nauwelijks waar te nemen details, die pas veel later zichtbaar gaan worden maar nu al grote invloed op processen en geldstromen hebben.

Lees meer…

VVT en VMT (Voltooid Verleden Tijd en Verder met Taakdelegatie)

Met twee blogs in heel korte tijd zou je bijna gaan denken dat ik niks beters te doen heb, maar geloof me gerust dat dat reuze meevalt. Maar als er binnen het vakgebied iets belangrijks gebeurt dan moet dat van Marjol en mezelf zo spoedig mogelijk richting de lezers, studenten, klanten en andere geïnteresseerden. Dat was vroeger zo, is nu zo en zal straks ook het geval zijn.
Veel, heel veel, veel te veel organisaties werken bij verzuim met het zogenaamde Eigen Regie Model (bedrijfsarts op afstand, verzuimverlof, etc. etc.) en zelfsturende teams. Een onderdeel van de verzuimaanpak is dan dat de leidinggevende naar de mogelijkheden, naar delen van het takenpakket en naar de inzetbaarheid vraagt. Ook zien we dat het verzuimreglement (overigens ook wettelijk verplicht) samen met gelijkgestemden wordt omgezet naar een inzetbaarheidsprotocol, waarna ‘dynamische inzetbaarheidsprofielen’ uitgevraagd worden door de leidinggevende.
De discussie of dat wel of niet allemaal eigenlijk best wel mag, is nu ten einde. Het antwoord van de AP is helder: NEE, het mag niet (zonder tussenkomst van een bedrijfsarts).

Lees meer…

Masterplan voor politie

Gelezen bij nieuws van de NOS? Woensdag 29 november 2017? ‘Tekort aan agenten door pensioengolf en opleidingsdip’. Daar had dus eigenlijk moeten staan: Politie overvallen door pensioentsunami, want de komende 7 jaar gaan er 14.000 man met pensioen en dat kan niet worden opgevangen. Daardoor dreigt er een tekort aan agenten in de buitengebieden en in de nacht, omdat agenten van boven de 55 geen nachtdiensten draaien.

Lees meer…

OEI: verwachtingen voor 2018-2020

Eén van de opdrachten van de afgelopen week was: schrijf even iets zinnigs over de ontwikkelingen voor de komende 3 jaar. Tuurlijk, geen punt, doen we even… en ook dat ‘zinnigs’ is uiteraard geen struikelblok. Daar hebben we een Cylin denktank voor: OEI (Ontwikkeling en innovatie). Maar laat ik me voor dit blog beperken tot 3 onderwerpen: Inzetbaarheid, Verzuim en Re-integratie.
Wat me bij deze onderwerpen vaak opvalt, is dat er veel aandacht aan de operationele aspecten wordt besteed. Prachtige kreten als ‘het jaar van de inzetbaarheid’, ‘normen voor de verzuimpercentages’ en ‘uitvragen van de mogelijkheden door de leidinggevende om tot een betere re-integratie te kunnen komen’ (not AP-proof overigens). Het zijn algemeen voorkomende voorbeelden, net zoals de eigenregiemodellen met zelfsturende teams, want: het gaat allemaal niet goed en op deze manier gaat het vast beter.

Lees meer…

いいえ, 没有, না

Speciaal voor iedereen die zich bij werkgevers bezighoudt met verzuimbegeleiding en re-integratie en die zich afvraagt wat daar staat: de prachtige titel van deze blog is: nein, no, non, njet, nee. Maar dan in het Japans, (vereenvoudigd) Chinees en Bengaals. Een hart onder de riem en een extra handvat voor alle professionals die zich in de zorg, het onderwijs, of überhaupt n’importe ou bij de overheid bezighouden met verzuimbegeleiding. Want juist bij deze groep (publieke) werkgevers loopt de echte verzuimexpert nogal eens tegen een muur van onwil waar het de nieuwe spelregels van de AP betreft, bijvoorbeeld bij het uitvragen van de mogelijkheden bij een werknemer na een verzuimmelding.

それは不可能です
这是不可能的
এটা সম্ভব নয়

Niet zo moeilijk te raden wat daar staat: het mag niet. De werkgever, de register casemanager (behalve in taakdelegatie), de leidinggevende: allemaal mogen ze niet op eigen houtje vragen wat de werknemer bij ziekte en/of verzuim wel of niet kan: het uitvragen en terugkoppelen is voorbehouden aan de bedrijfsarts en/of de arbodienst[1].Lees meer…

Wat is er aan de hand met UWV?

Mooi artikel van Ingrid Weel in de Trouw van vrijdag 13 oktober, over de stijging van het aantal arbeidsongeschikten. Volgens het artikel werden vorig jaar onverwacht veel mensen arbeidsongeschikt verklaard. Een deel van de oorzaak lijkt bij de oudere werknemers te liggen, bericht Weel in navolging van UWV.

Het verslag vertelt over de herhaling: ook dit jaar heeft UWV geen idee waar de stijging van de WGA-instroom vandaan komt. De nieuwe cijfers geven een te verwachten groei van 40.000 naar 42.800 te zien (2015 was de instroom ca. 35.800, dus een stijging van bijna 20% in twee jaar tijd). Het onderzoek naar de stijging van 2016 (‘Wat is er aan de hand met de WIA?’) is nog niet afgerond en er moet aanvullend onderzoek komen om deze hernieuwde stijging te verklaren. UWV geeft een schot voor de boeg door de participatie van ouderen in het werkproces aan te halen, maar geeft tegelijkertijd aan dat de oorzaak voor de stijging niet alleen binnen deze groep te vinden zal zijn. Deze manier van signaleren zorgt er echter wel voor dat het op internet en twitter al rondzingt: extra instroom WGA vooral door ouderen die in de WGA komen.

Misschien had de titel van het WIA-onderzoek beter ‘Wat is er aan de hand met UWV?’ kunnen zijn. Wat als gedurende het researchtraject duidelijk wordt dat het mysterie is opgelost omdat UWV voor een groot deel zelf de veroorzaker blijkt te zijn? Ik zal het uitleggen.

Lees meer…

Zijn overspannenheid en burn-out beroepsziekten?

Jazeker, dat vindt in ieder geval het Centrum van Beroepsziekten, zo kunnen we op 18 september in verschillende media lezen: “Het aantal mensen dat kampt met overspannenheid of een burn-out door werk neemt toe. Volgens het Centrum voor Beroepsziekten bestond ruim 40 procent van alle meldingen bij bedrijfsartsen vorig jaar uit dit soort klachten. De oorzaak is niet onderzocht, maar ligt volgens Henk van der Molen van het Centrum voor Beroepsziekten wel voor de hand. “Je ziet dat in sectoren als dienstverlening, onderwijs en gezondheidszorg de druk op het personeel toeneemt.”

Lees meer…