Parkeer je piekergedachten

Ons piekerverstand maakt overuren. Zeker in tijden van crisis. Ons brein is een fantastische verhalenverteller, die continu vergelijkt, oordeelt, evalueert, bekritiseert en fantaseert. Ons brein produceert nu eenmaal gedachten. Wel 50.000 per dag! Als we onze gedachten te serieus nemen, gaan we piekeren. En kom daar maar weer eens vanaf.

Lees meer…

Loondoorbetaling terug naar 1 jaar betekent forse kostenstijging

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontving op 23 januari 2020 het eindrapport “In wat voor land willen wij werken?” van de Commissie Regulering van werk onder leiding van Hans Borstlap. De minister gaf onder andere aan dat er goed, gedegen en veel denkwerk is verricht. Het resultaat is een rapport dat niet alleen inzicht geeft in de huidige arbeidsmarkt, maar ook een waardevolle analyse bevat voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Heel veel dank daarvoor.
Heel veel dank? Nou, we hoeven niet dankbaar te zijn voor het idee om de huidige loondoorbetaling bij ziekte van 2 jaar terug te brengen naar 1 jaar.

Lees meer…

Werkgever, beëindig nog voor 31 december 2019 de slapende dienstverbanden!

Ik had nooit gedacht dat ik dit eens zou schrijven. Maar nu ik de brief van minister Koolmees van 13 december heb gelezen, is mijn advies om nog in 2019 alle slapende dienstverbanden te beëindigen. Dat is de enige manier om in aanmerking te komen voor de hogere compensatie van de transitievergoeding.

Waar gaat het om? Eindelijk heeft minister Koolmees in de brief van 13 december 2019 duidelijkheid gegeven over de slapende dienstverbanden en de compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Lange tijd was er onduidelijkheid over de maximering van de compensatie, de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad over slapende dienstverbanden en de beslistermijn van het UWV.Lees meer…

1,2 miljoen mensen die niet bestaan

Onze minister van Sociale Zaken gaf afgelopen maand een toelichting op zijn visie op de arbeidsmarkt tijdens LabourLawLands. Een mooi podium om wat toekomstplannen te ontvouwen en vol vuur vertelde hij wat hij tijdens een werkbezoek in het Westland had meegemaakt:
Het echte verschil is niet met het blote oog te zien. Ik heb me er zelf over verbaasd, tijdens mijn bezoek samen met de Inspectie SZW, aan een glastuinbouwbedrijf in het Westland. Daar stonden ze namelijk. Tomatenplukkers, wel meer dan drie. Ze beginnen hun werk op hetzelfde tijdstip, eten tegelijk hun broodje en gaan ook samen weer huiswaarts. En aan het einde van de dag hebben ze ongeveer hetzelfde aantal tomaten geplukt. Maar toch hebben ze een ander ‘label’. ZZP’er. Uitzendkracht. Werknemer.”  

Lees meer…

Een paar ideeën voor de Werkgroep WIA en de Commissie Regulering van werk

Register casemanagers hebben in hun werk dagelijks te maken met de gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid en zien als geen ander waar het systeem soms piept en kraakt. Daarom hebben we als bestuur van het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) een Position Paper opgesteld met 13 aanbevelingen voor de commissie Regulering van werk. In deze blog licht ik drie aanbevelingen toe.

Lees meer…

Casemanagement als product?

Prinsjesdag, waar gaat ons belastinggeld naar toe, welke politieke partij stuurt welk stokpaardje de arena in? Ieder jaar wordt het weer spannend gemaakt en is er veel media-aandacht voor het Haagse feestje dat twee dagen duurt en waar de miljarden verdeeld worden. Ik begrijp dat er net als ieder jaar ook dit jaar in verhouding weinig aandacht zal zijn voor de rekeningen die werkgevers betalen waar het verzuim en arbeidsongeschiktheid betreft. De nota’s kunnen gestuurd en de uitvoering (UWV en Belastingdienst) is goed geborgd. Wel is diezelfde uitvoering inmiddels behoorlijk complex geworden en met name voor de kleinere werkgever eigenlijk niet meer te doen.
In tegenstelling tot wat er in het Amazonegebied gebeurt, is er ook oerwoud wat wel groeit als kool; dat van de Nederlandse regelgeving bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. Om de ‘kleinere’ Nederlandse werkgever behulpzaam te zijn bij de toenemende dichtheid van dit regeltjesoerwoud, is vorig jaar afgesproken dat de verzekeraars een helpende hand kunnen gaan toesteken met een zogenaamde MKB-verzuim-ontzorgverzekering. Nu kan ik een vlammend betoog afsteken over goed of niet goed, maar laten we samen eens een andere afslag nemen en deze nieuwe dienstverlening in de dop eens meer van dichtbij bekijken.

Lees meer…

Borg 14

De vorige blog is inmiddels meer dan 14.000 keer gelezen en bij deze bedank ik iedereen voor de verbazingwekkende belangstelling en vooral ook voor de warme en hartelijke reacties! Een korte update; het gaat inmiddels gemiddeld goed met me en 25 juli aanstaande gaat de volgende ingreep plaatsvinden. Ik zie mijn volgende ontmoeting met de Houdini der dotteraars, Dr. Hoseyni, vol vertrouwen tegemoet.

Lees meer…

Een memorabele 24 april 2019

De titel van deze blog zou kunnen doen vermoeden dat er op die dag ergens een leuk stukje stond dat me alsnog de inspiratie geeft om er iets van te vinden, over te zeggen. Ja hoor, in de Trouw van 24 april stond best een aardige: Het kan dus tóch: gratis geld voor iedereen. Of een ander leuk artikel waarin de Raad van State waarschuwt voor te veel belastingdruk. Maar daar gaat deze blog niet over, dus er speelde op 24 april 2019 vast iets anders en het is inderdaad geen toeval dat ik daar ongeveer een maand later over schrijf.

Lees meer…

Praten over of praten met?

Eind vorig jaar, half december, was er nieuws vanuit Den Haag; het ging over het Productconvenant MKB verzuim-ontzorgverzekering. Er is inmiddels het nodige over deze productconvenant gezegd en geschreven en een interessante mening komt bijvoorbeeld van Janthony Wielink. Hij concludeert dat het achterliggende motief het borgen van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is.

Lees meer…

Da wortik nie bly doorvan.

De afgelopen maanden was het wat stiller. Heel veel studenten, veel projecten, werken aan nieuwe opleidingen, verhuizing naar ons nieuwe pand en even minder behoefte om denksels en vindsels de wereld in te schrijven. Maar zoals beloofd: I’ll be back. En sinds mijn laatste blog is er voldoende wel gebeurd, niet gebeurd, wel geschreven en niet geschreven om weer eens naar het stralende wit van m’n beeldscherm te kijken en letters tot een geheel te laten dansen. In de titel staan wat speelfauten en ik hoop dat ze zo goed in het oog springen dat de gedachte ‘dat klopt niet’ meteen bij je op plopte. Want waar ik benieuwd naar ben, is of je dat gevoel (dat klopt niet) de afgelopen weken bij de volgende onderwerpen ook had.

Lees meer…