Borging van kwaliteit van het vakgebied Casemanagement

Terugkijkend op het jaar 2018 zien we dat inmiddels vele partijen de marktkansen zien van het vakgebied casemanagement. En vooral de grote vraag op de arbeidsmarkt naar opgeleide casemanagers. Daar zijn we trots op, juist omdat we als grondleggers van dit vakgebied zien dat casemanagement een echte professie is geworden. Er is veel kennis nodig, in combinatie met vaardigheden.

Lees meer…

Keuzes sociale zekerheid: houdt de zzp’er nog een vrije keus?

Het is haast ontroerend om te zien hoeveel zorg de politieke partijen hebben om het welzijn van de zzp’er. Het gaat niet alleen om de zzp’er, maar ook om de ondernemers of directeur-grootaandeelhouders (dga) met personeel. Het is immers een grote zorg wat er gaat gebeuren indien de ondernemer of dga arbeidsongeschikt raakt en geen inkomensvoorziening heeft. Elke week zien we wel een media-uitzending met een zzp’er die niet verzekerd was en in de bijstand is gekomen.  Deze media-uitzendingen zijn schrijnend. Succesvolle, soms ook nog hele jonge mensen die van de ene op de andere dag geen toekomst meer hebben en dan ook nog financieel in grote problemen komen.

Lees meer…

Is er draagvlak voor het Sociaal akkoord 2017?

De formatie regeringspartijen wachten al lange tijd op input uit de polder. Wat willen de werkgevers- en werknemersorganisaties met de arbeidsmarkt en sociale zekerheid? Bekend is dat de werkgeversorganisaties de loondoorbetaling bij ziekte terug willen hebben naar 1 jaar voor alle werkgevers en niet alleen voor het kleinbedrijf. Ook benoemen ze dat met name het starre ontslagrecht een probleem is. Uit een andere hoek dan verwacht, verschijnt er een sociaal akkoord met de naam Sociaal Akkoord 2017. Niet VNO-NCW, MKB-Nederland, de FNV of de CNV, maar twee partijen namelijk Ondernemend Nederland (ONL) en het AVV (Alternatief Voor Vakbond) boden op 18 juli jl. het sociaal akkoord 2017 aan de onderhandelaars van de formatie aan. Kenden jullie het Alternatief Voor Vakbond al? Ze noemen zichzelf een moderne vakbond met een frisse aanpak, die zich o.a. inzet voor de flexwerkers (zoals payrolling, uitzendsector) en zzp’ers. In hoeverre dit akkoord impact heeft op de formatie is maar de vraag. Ondernemend Nederland en AVV vertegenwoordigen maar een klein deel van de achterban. In de uitzending van Nieuwsuur van 18 juli jl. verdedigden ze zich wel een grote achterban te hebben en ze benoemden dat dit akkoord een weergave is van de wensen van werkgevers en werknemers. Het kleinbedrijf heeft namelijk grote hinder van de Wet werk en zekerheid. Grote bedrijven zijn minder geld kwijt aan vertrekregelingen maar voor MKB- bedrijven tot ca. 50 werknemers is de Wet werk en zekerheid juist te star en te duur. Ook willen ze voor kleine bedrijven een verkorting van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Verder willen ze meer zekerheid voor de flexwerker.

Lees meer…

Kent u het loonkostenvoordeel (LKV) en het lage-inkomensvoordeel (LIV)?

De overheid stimuleert werkgevers arbeidsgehandicapten en oudere uitkeringsgerechtigden aan te nemen: hiervoor is per 1 januari 2013 de mobiliteitsbonus ingevoerd. Het kwam toen in de plaats van de premiekorting arbeidsgehandicapten en de premiekorting voor oudere uitkeringsgerechtigden. Het systeem veranderde niet, wel werden de bedragen verhoogd.
Inmiddels staat al weer een nieuwe regeling op stapel: het loonkostenvoordeel (LKV). Deze regeling kent een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de mobiliteitsbonus.  Daarnaast gaat per 1 januari 2017 nog een andere regeling in: het lage-inkomensvoordeel (LIV).

Lees meer…

Meer marktwerking in het hybride stelsel WGA?

De regeling WGA kent voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten een hybride verzekeringsstelsel, oftewel een keuze voor de werkgever tussen een publieke verzekering bij het UWV of kiezen voor het WGA-eigenrisicodragerschap. Veelal met een private verzekering. Diverse onderzoeken laten zien dat er geen level playing field is tussen de publieke en de private markt. De verzekeraars stapten 1 voor 1 ook de WGA-markt uit vanwege de megagrote verliezen en het ongelijke speelveld waarbinnen geen concurrentie mogelijk is. Bovendien zou het risico nog groter worden met de komst van de samenvoeging vast en flex per 2017. Het eigenrisicodragerschap WGA is dan niet alleen meer voor werknemers met een vast dienstverband maar ook voor werknemers met een flex-dienstverband. Asscher is met het wetsvoorstel ‘verbetering hybride stelsel WGA’ de private verzekeraars tegemoetgekomen om zo te zorgen dat het hybride systeem met keuzemogelijkheid tussen UWV of het eigenrisicodragerschap met private verzekering blijft bestaan.

Lees meer…