De AVG! Kloof of nieuwe kansen?

Vaak wordt beweerd dat de AVG een diepe kloof slaat tussen werkgever en (zieke) werknemer. In Nederland werd het afgelopen jaar dan ook vooral gesproken over de onmogelijkheden van de nieuwe privacywet. Door de nieuwe wet slim en pragmatisch toe te passen ontstaan er echter ook nieuwe kansen en mogelijkheden binnen de arbodienstverlening, aldus Bas Teeken, oprichter van PrivacyHelder.
Lees meer…