Dit is een oud nieuwsbericht. De inhoud kan inmiddels achterhaald zijn door recentere ontwikkelingen.

Nieuwe blog Marjol Nikkels: Denken of doen

Veel organisaties denken dat ze hun zaken op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid voor elkaar hebben. In werkelijkheid hebben ze vaak te weinig kennis in huis of is die onvoldoende geborgd. Hierdoor komt er van effectieve regie op de kostenrisico’s meestal niet veel terecht. Aandacht voor dit ‘corporate risk management’ is dan ook bittere noodzaak.

Corporate risk management staat voor effectieve regie op organisatieniveau ten aanzien van risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Deze risico’s zijn omvangrijk en de financiële verantwoordelijkheid van werkgevers blijft maar toenemen. Veel bedrijven denken dat ze de zaken goed op orde te hebben, maar wie kan dat met zekerheid zeggen bij zulke grote verschuivingen? Denk aan de Bezava (modernisering van de Ziektewet) waaronder ook de toevoeging van het flexrisico aan de WGA, de invoering van de WWZ-verplichting om na twee jaar ziekte een transitievergoeding te betalen en de ‘beleidsregels de zieke werknemer’ van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Geregeld het bedrijfsbeleid onder de loep nemen is absoluut een must voor elke organisatie en zeker nodig als gevolg van de AP-discussie. mArjol Nikkels gaat hier verder op in in haar blog ‘Denken of doen: is uw bedrijfsbeleid sociale zekerheid op orde?’