Dit is een oud nieuwsbericht. De inhoud kan inmiddels achterhaald zijn door recentere ontwikkelingen.

10 wijzigingen in de sociale zekerheid in 2017

In haar blog op oversalaris.nl schrijft Marjol Nikkels over de 10 wijzigingen in de sociale zekerheid in 2017;

  1. Wijzigingen in de Arbowet
  2. Wet tegemoetkoming loondomein
  3. No-risk voor oudere langdurig werkloze verlaagd naar 56 jaar
  4. Wet verbetering hybride markt
  5. Verbeteringen poortwachtertraject
  6. Quotum banenafspraak uitgesteld
  7.  Aanpassing minimumjeugdloon
  8. Maatregelen Verzamelwet SZW 2017
  9. 5 dagen betaald kraamverlof voor partner
  10. Slapende dienstverbanden: aanpassing transitievergoeding na 104 weken ziekte